loader image

RS 9 Vampir je poluautomatski pištolj, kalibra 9x19mm para, sa kapacitetom magazina od 18 metaka. Ovaj pištolj je dizajniran i napravljen u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini za profesionalnu upotrebu, što potvrdjuje i činjenica da se od 2020. godine nalazi u upotrebi Specijalnih Antiterorističkih Jedinica Republike Srpske.
RS9 Vampir je full size pištolj, sa koricama izrađenim kombinacijom polimera i industrijske gume, dodatkom za peti prst, što strelcu omogućava siguran hvat prilikom korišćenja u svim vremenskim uslovima.
Kompletna metalna izrada, izvanredna funkcionalnost, vrhunska preciznost i jednostavnost upotrebe pozicioniraju RS9 Vampir u sam vrh izbora kada je u pitanju dejstvo u kritičnim (zadatim) situacijama.

Crna

9mm poluautomatski pištolj

Crna

Crna boja i keramička farba zadovoljavaju sve profesionalce koji u svakodnevnom radnom danu imaju RS9 Vampir uz sebe. Bez refleksije i dodatnog odsjaja, sa fiksiranim nišanom za brzo poravnanje sa metom omogućava strelcu sigurne i precizne pogotke.

Pustinjski pesak

9mm poluautomatski pištolj

Pustinjski pesak

Boja peska pištolja RS9 Vampir pokazala se izuzetno korisnom u regijama koji su izloženi velikim sunčanim intervalima i peščanim terenima, gde se pištolj skoro i ne primećuje, utapanjem u okolinu. Takođe, ova opcija je često izbor civilno uniformisanih lica, jer se manje primećuje ispod odeće.

Zelena

9mm poluautomatski pištolj

Zelena

Zelena varijanta RS9 Vampira namenjena je pripadnicima vojnih službi, ali se sve više civilnog tržišta odlučuje za ovu boju koja je potpuno adekvatna za različite terene i vremenske uslove.

Crna

9mm poluautomatski pištolj

Crna

Crna boja i keramička farba zadovoljavaju sve profesionalce koji u svakodnevnom radnom danu imaju RS9 Vampir uz sebe. Bez refleksije i dodatnog odsjaja, sa fiksiranim nišanom za brzo poravnanje sa metom omogućava strelcu sigurne i precizne pogotke.

Pustinjski pesak

9mm poluautomatski pištolj

Pustinjski pesak

Boja peska pištolja RS9 Vampir pokazala se izuzetno korisnom u regijama koji su izloženi velikim sunčanim intervalima i peščanim terenima, gde se pištolj skoro i ne primećuje, utapanjem u okolinu. Takođe, ova opcija je često izbor civilno uniformisanih lica, jer se manje primećuje ispod odeće.

Zelena

9mm poluautomatski pištolj

Zelena

Zelena varijanta RS9 Vampira namenjena je pripadnicima vojnih službi, ali se sve više civilnog tržišta odlučuje za ovu boju koja je potpuno adekvatna za različite terene i vremenske uslove.

Prednji nišan

“Picatinny” šina

Poluga za rasklapanje

Izbacivač čaura

Dekoker-spuštač navlake

Obostrani izbacivač okvira

Okvir sa 18 metaka

Tehničke specifikacije

190.5/138.2/39.5 mm

Dužina/visina/širina

9x19 mm PARA

Kalibar

3 fiksne tačke

Nišani

Polu-automatski

Način paljbe

820 gr

Težina bez okvira

18 metaka

Kapacitet okvira

SA 2.2 kg/DA 5.5 kg

Sila okidanja

Dekoker i kočnica udarne igle

Sigurnost

Kompletna metalna izrada

Materijal pištolja

Full-size

Veličina pištolja

Tehničke specifikacije

190.5/138.2/39.5 mm

Dužina/visina/širina

9x19 mm PARA

Kalibar

3 fiksne tačke

Nišani

Polu-automatski

Način paljbe

Dekoker i kočnica udarne igle

Sigurnost

820 gr

Težina bez okvira

18 metaka

Kapacitet okvira

SA 2.2 kg/DA 5.5 kg

Sila okidanja

Full-size

Veličina pištolja

Kompletna metalna izrada

Materijal pištolja

Galerija

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi sa dostupnošću naših proizvoda i rezervnih delova, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili
pozovite najbližeg prodavca.

Sve kontakt informacije
možete pronaći u nastavku ili putem RS9 lokatora.

Proizvođač i Veleprodaja

Tehnički remont Bratunac

Maloprodaja

Pronađi prodavca

RS9 © 2021. All Rights Reserved.

info@trb.ba

RS9 © 2021. All Rights Reserved.

TehniČke specifikacije

Proizvođač

Način paljbe

Kalibar

Kapacitet okvira

Rukohvat

Zaštita

Korice

Tehnički remont Bratunac

Poluautomatski

9x19mm PARA

18 metaka

Legura aluminijuma

Keramička zaštita

Poliamid + kebaflex

Težina

Težina bez okvira

Težina praznog pištolja

Težina napunjenog pištolja

820 g

920 g

1100 g

Cev

Dužina cevi

Materijal

Korak uvijanja

Nišanska linija

108 mm

Hromirani molbidni čelik

250 mm

161 mm

Dimenzije

Ukupna dužina

Visina

Debljina

Širina navlake

190.5 mm

138.2 mm

39.5 mm

25 mm

Tehnički podaci

Brzina paljbe

Efektivni domet

Maksimalni domet

Žljebovi olučenja

Tip olučenja

120-140 RPM

50 m

150 m 

6 žljebova, desni korak uvijanja

Heksagonalni, poligonalni

Šina

Nišani

Princip rada

Sistem okidača

Sila okidanja

Picatinny MIL-STD-1913

3 fiksne tačke

Princip kratkog trzaja sa bravljenjem u navlaci

Jednostruka akcija (SA)/Dvostruka akcija (DA)

SA 2.2kg/ DA 5.5 kg

Service

Proper maintenance is necessary for optimal safety and efficiency of the RS9 Vampir pistol! Performing maintenance is the owner’s best opportunity for inspecting the pistol and its parts for excessive wear or tear or potential damage. 

An unmaintained firearm becomes less reliable and can have harmful consequences in the event of a malfunction occurring during use of the pistol.

If performed correctly and consistently, the whole cleaning process reinforces your safe weapons handling techniques that will serve you well in all situations. Be sure to read the user manual for proper disassembling and reassembling of your pistol.

If there is a malfunction, contact the retailer from where you purchased your RS9 Vampir pistol.

Servis

Pravilno održavanje је neophodno za optimalnu sigurnost i efikasnost RS9 Vampir pištolja! Izvođenje održavanja je najbolja šansa vlasnika da pregleda pištolj i njegove delove na prekomerno habanje ili unutrašnje lomljenje. 

Neodržavano vatreno oružje postaje sve manje pouzdano I može imati štetne posledice ako u bilo kom slučaju dođe do kvara kada koristite pištolj.

Ako se pravilno i dosledno izvede, čitav postupak čišćenja pojačava vaše bezbedne tehnike rukovanja oružjem koje će vam dobro služiti u svim situacijama. Obavezno pročitajte korisnički priručnik za pravilno rastavljanje i ponovno sastavljanje vašeg pištolja.

Ukoliko ipak dođje do kvara, obratite se maloprodajnom objektu u kojem ste kupili vaš RS9 Vampir pištolj.

Servis

Pravilno održavanje је neophodno za optimalnu sigurnost i efikasnost RS9 Vampir pištolja!
Izvođenje održavanja je najbolja šansa vlasnika da pregleda pištolj i njegove delove na prekomerno habanje ili unutrašnje lomljenje.
Neodržavano vatreno oružje postaje sve manje pouzdano i može imati štetne posledice ako u bilo kom slučaju dođe do kvara kada koristite pištolj.
Ako se pravilno i dosledno izvede, čitav postupak čišćenja pojačava vaše bezbedne tehnike rukovanja oružjem koje će vam dobro služiti u svim situacijama. Obavezno pročitajte korisnički priručnik za pravilno rastavljanje i ponovno sastavljanje vašeg pištolja.
Ukoliko ipak dođje do kvara, obratite se maloprodajnom objektu u kojem ste kupili vaš RS9 Vampir pištolj.